Čo všetko robí prekladateľ s textom?

Čo všetko robí prekladateľ s textom

Proste ho preloží, nie? No, také ľahké to zase nie je. Kým totiž vznikne finálny preklad, ktorý sa klientovi dostane do ruky (mailovej schránky), musí ešte Dunajom (Váhom, Hronom, Temžou...) pretiecť veľa vody. Skúsme si teda v skratke povedať, čo všetko musí prekladateľ s textom v rámci prekladu spraviť.

1. Prvotná analýza

Takže: pred samotným prekladom si musí text prečítať – v tomto kroku nielen, že zistí, do čoho ide, ale zároveň automaticky hneď premýšľa, čo všetko si musí ešte pred začatím prekladu naštudovať, pretože napriek tomu, že sa špecializujete na nejakú oblasť, neznamená to, že v nej ovládate všetko. Navyše nikdy nie je na škodu si tieto poznatky rýchlo zrekapitulovať.

2. Analýza paralelných textov

Prekladateľ si teda text prečítal, ale o niektorých témach by chcel vedieť viac. Prečíta si teda napríklad informácie o tejto téme na stránke svojho klienta, vyhľadá si ďalšie rôzne stránky o problematike v oboch jazykoch, všetko si preštuduje, prípadne si premyslí, kto z jeho okolia by mu s prípadnými problémami mohol pomôcť.

3. Hrubý preklad

A prichádza samotný preklad! Teda jeho prvá verzia. Niekedy sa môže dokonca stať, že len hľadanie správneho ekvivalentu k jednému termínu vám bude trvať aspoň polhodinu. Proste nikdy presne neviete, na čo ste sa dali.  A keď to všetko zvládnete, máte hotovú prvú verziu prekladu.

Blahoželáme!

4. Kontrola prekladu

Následne si prečítate svoj preklad a kriticky sa snažíte upraviť ho tak, aby znel v cieľovom jazyku čo najlepšie. Upravíme štylistiku, terminologickú jednotnosť, preklepy, vetné konštrukcie a v zásade všetko, čo sa nám nezdá vhodné. Sem patrí samozrejme aj automatická kontrola pravopisu, či použitie softvérov, ktoré nám napríklad skontrolujú, či sa čísla v originálnom texte a preklade zhodujú. Hotovo? Výborne.

5. Korektúra

A teraz spravíme sami sebe korektúru – prekontrolujeme si celý cieľový text spolu so zdrojovým a upravíme všetky prípadné nepresnosti. V tomto kroku opäť porovnávame zdrojový a cieľový text a dbáme na to, aby bol výsledný preklad plynulý a zhodoval sa s originálom. Okrem toho, že si korektúru spravíme sami, môžeme dať text skontrolovať aj niekomu z kolegov, čím samozrejme zabezpečíme ešte vyššiu úroveň celkového výsledku.

A preklad je hotový!

 

Facebooklinkedin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *